Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila. Editia 5 de la karte.ro

În această nouă ediţie, autorii iniţiali, ale căror nume se identifică de mult cu materia predată şi la care se adaugă pentru această ediţie dl Traian Cornel Briciu, coleg de catedră şi directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, au încercat să răspundă cât mai bine cerinţelor studenţilor care urmează să susţină examenele de an la disciplina Drept procesual civil şi examenul de licenţă, prin actualizarea materiei în funcţie de modificarea Codului de procedură civilă şi a unor acte normative conexe de către Legea nr. 202/2010, precum şi prin includerea în lucrare a peste 300 de teste grilă, revăzute de asemenea, asemănătoare, ca formulare şi grad de complexitate, testelor care vor face parte din probele de concurs.În egală măsură, cei care vor susţine examene de admitere şi definitivat în funcţiile şi profesiile juridice şi practicienii dreptului vor găsi în lucrare instituţii noi, care nu fac parte din materia de licenţă, tratate potrivit ultimelor modificări legislative intervenite în procedura civilă în timpul scurs de la publicarea celei de-a patra ediţii.
Brand:
Categoria: Politica, drept /
Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila. Editia 5
Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila. Editia 5
Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila. Editia 5

Drept penal. Partea generala. Noul Cod penal. Editia 2 de la karte.ro

ntrarea în vigoare a Noului Cod penal (NCP) atrage după sine restructurarea nu numai a teoriei infracţiunii, dar şi unor instituţii de bază ale Dreptului penal, Partea generală. Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCP, conţine un comentariu aprofundat şi clar al noilor instituţii de drept penal Partea generală în scopul înţelegerii intenţiei legiuitorului, dar şi a modului în care se vor aplica în practică noile dispoziţii penale.Despre ediţia 2Ediţia 2 aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate, fără a pierde din simplitatea şi conciziunea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrării cu peste 150 de pagini. Sunt prezentate soluţiile jurisprudenţiale pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituţională, precum şi jurisprudenţa recentă a instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea NCP. Din cuprinsevidenţierea diferenţelor dintre vechiul şi noul Cod penalprezentare detaliată a modului în care determină în practică legea penală mai favorabilă prin raportare la fiecare instituţie în partesoluţii jurisprudenţiale ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionalejurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCP trebuie interpretate din perspectiva instanţei de la Strasbourgpeste 150 de grile şi răspunsuriPuncte forteuna dintre cele mai performante cărţi de Drept penal, Partea generală în înţelegerea şi aplicarea NCPpeste 200 soluţii jurisprudenţiale menite a facilita înţelegerea noilor dispoziţii în materie în raport de orientarea practicii judiciareinformaţii complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea generalăconţine ultimele modificări aduse în materia confiscării extinse prin Decizia nr. 11/2015 a Curţii Constituţionaleconţine modificările aduse prin Decizia nr. 3/HP/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la dispoziţiile art. 6 NCPdetalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiariDespre autorDoctor în drept şi formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii la disciplina drept penal şi drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal şi al proiectului Noului Cod de procedură penală şi al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale. Autor a peste 60 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriştilor pentru 3 lucrări şi de Academia Română. NCPPUPPNCPPUDROIU
Brand:
Categoria: Politica, drept /
Drept penal. Partea generala. Noul Cod penal. Editia 2
Drept penal. Partea generala. Noul Cod penal. Editia 2
Drept penal. Partea generala. Noul Cod penal. Editia 2

Calauza juristului. Cereri si actiuni in justitie. Editia 5 de la karte.ro

Despre lucrareCălăuza juristului analizează integrat instituţiile de drept material sau procesual, recomandând în acelaşi timp şi modele sumare de ghidare practică, însoţite de jurisprudenţă.În considerentele teoretice ale fiecărei instituţii de drept au fost avute în vedere exclusiv normele în vigoare, incluzând aici noile coduri, civil şi, respectiv, de procedură civilă.Jurisprudenţa recomandată vizează însă nu doar speţe cercetate prin prisma noilor coduri, ci şi pe baza vechilor coduri, formulându-se, unde a fost cazul, necesarele precizări şi raportări la norma nouă. S-a urmărit, în principal, în selecţionarea speţelor, ca, pe lângă informaţia ca atare, cititorul să fie familiarizat şi cu modul de apreciere a probelor de către judecător, cu raţionamentul logic şi juridic al acestuia.Din cuprinsProcedură civilă: cererea de chemare în judecată; întâmpinarea; cererea reconvenţională; cererile de valoare redusăDrept civil: acţiunea în revendicare; acţiunile posesorii; petiţia de ereditateDreptul familiei: divorţul; obligaţia legală de întreţinereContencios administrativ şi fiscal: obţinerea informaţiilor de interes public; constatarea aprobării taciteLitigii de muncă: încheierea, executarea şi încetarea contractului de muncăActivitate notarială: procedura autentificării; procedura succesorală notarială; divorţul pe cale notarialăDrept contravenţional: plângerea contravenţionalăDreptul litigiilor cu profesionişti: anularea incidentului de plată; acţiunea în nulitatea societăţiiProcedura de exequatur: recunoaşterea şi executarea hotărârii străine în RomâniaSesizarea Curţii Europene a Drepturilor OmuluiPuncte fortecolectivul de autori al prezentei ediţii este format integral din jurişti practicieni strict specializaţi pentru fiecare domeniu abordat, mai exact judecători de la secţiile civile (inclusiv foste secţii comerciale), de contencios administrativ şi fiscal, de dreptul muncii, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea de Apel Bucureşti şi notari, foşti judecători, cu vastă experienţă recunoscutăopiniile formulate şi informaţiile oferite nu constituie doar rezultatul unor preocupări marginale ale autorilor, ci reprezintă chiar consecinţe ale exercitării cotidiene a obligaţiilor de serviciu ale acestora în procesul interpretativ, argumentativ şi decizional de aplicare instituţională a dreptuluiactualizarea considerentelor teoretice pe baza noului Cod civil şi a noului Cod de procedură civilăexplicaţii jurisprudenţiale ale autorilorpractică judiciară recentă, inclusiv din anul 2014modele de cereri în justiţie actualizate conform noilor coduri
Brand:
Categoria: Politica, drept /
Calauza juristului. Cereri si actiuni in justitie. Editia 5
Calauza juristului. Cereri si actiuni in justitie. Editia 5
Calauza juristului. Cereri si actiuni in justitie. Editia 5

Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5 de la karte.ro

Despre lucrareApariţia mult aşteptatului Cod al insolvenţei a determinat aducerea la zi a comentariilor legislaţiei în materie. Aflată la a 5-a ediţie, lucrarea îşi propune analiza noutăţilor aduse prin Legea nr. 85/2014. Prin această lege, legiuitorul a dorit să codifice într-un singur act normativ reglementările din materia insolvenţei. Comentariile sunt realizate prin raportarea atât la dispoziţiile vechii reglementări, Legea nr. 85/2006, cât şi la normele dreptului privat, în genere, a cărui „fiică rebelă” este procedura insolvenţei.Din cuprinsPrincipiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţăProceduri de prevenire a insolvenţei: mandatul ad-hoc; concordatul preventivProcedura insolvenţeiOrganele care aplică proceduraDeschiderea proceduriiFalimentulInsolvenţa grupurilor de societăţiFalimentul instituţiilor de creditFalimentul societăţilor de asigurare/reasigurareInsolvenţa transfrontalierăPuncte fortecomentarii ale textelor Legii nr. 85/2014 prin raportare la reglementările anterioare (în special Legea nr. 85/2006)noutăţile aduse prin Codul insolvenţeianaliza evoluţiei reglementărilor privind insolvenţa în Româniastudii de caz (de pildă, Carion, OMV PETROM SA)falimente bancare străine (de pildă, Banca Ambrosiano; Băncile Penn Square şi Continental Illinois)falimente în spaţiul mioritic (de pildă, falimentul Băncii Naţionale a Moldovei; falimentul Băncii Franco-Române; falimentul Băncii Marmorosch Blank & Co)tabele de corespondenţă Codul insolvenţei – reglementările anterioareindex alfabetic al celor mai importante noţiuniample trimiteri la doctrina şi legislaţia franceză în domeniuDespre autorAvocat în Baroul Cluj; membru al INSOL EUROPE şi INSOL INTERNATIONAL (1997 şi în prezent); profesor universitar la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, Catedra de Drept privat (1994-1995 şi în prezent); conducător de doctorat (1995 şi în prezent).„Părintele insolvenţei” în RomâniaŞi pentru că a fost prima ediţie a Conferinţei Naţionale de Insolvenţă, am ţinut să omagiem, în mod special, o persoană deosebită – prof. univ. dr. Ion Turcu, părintele insolvenţei în România. Pentru activitatea sa în domeniul insolvenţei, încă de pe vremea când exista doar o singură lege proaspăt ieşită din Parlamentul României, când nu existau dosare, jurisprudenţă sau doctrină. în acea vreme, exista doar o carte, o carte verde, singurul reper pentru cei care activau în această zonă a dreptului comercial. Cartea domniei sale era singurul instrument disponibil judecătorilor-sindici şi avocaţilor…Pentru toate aceste motive, dar şi pentru contribuţia adusă în domeniul insolvenţei, domnul profesor Ion Turcu a primit diploma de excelenţă din partea INPPI.”Av. Simona Maria Miloş, Preşedinte INPPIBucureşti, 4 octombrie 2013
Brand:
Categoria: Politica, drept /
Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5
Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5
Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5

Codul fiscal si Normele metodologice. Cod 564. Actualizat la 1.03.2015 de la karte.ro

Lucrarea Codul fiscal şi Normele metodologice este un instrument util în cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei fiscale atât pentru consultanţii fiscali, cât şi pentru contabili, avocaţi, magistraţi, studenţi, practic pentru oricine este interesat sau lucrează în domeniile juridic, economic, fiscal, financiar şi contabil. Nu în ultimul rând, lucrarea se poate dovedi utilă şi pentru teoreticieni, în special prin trimiterile la legislaţie, jurisprudenţă şi, desigur, doctrină.Ediţia 17Ediţia de faţă cuprinde toate modificările legislative publicate în Monitorul Oficial până la data de 1 martie 2015.De la ediţia anterioară au intervenit numeroase acte normative care au modificat Codul fiscal, de menţionat fiind mai ales O.G. nr. 4/2015 care a introdus o serie de categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Normele metodologice de aplicare au fost şi ele modificate prin H.G. nr. 77/2014 şi H.G. nr. 196/2014 şi, de asemenea, au fost pronunţate şi două decizii relevante în domeniu de către Curtea Constituţională (D.C.C. nr. 44/2014 şi D.C.C. nr. 624/2014), toate acestea făcând necesară apariţia unei noi ediţii actualizate La Zi.Din cuprinsLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscalH.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Brand:
Categoria: Politica, drept /
Codul fiscal si Normele metodologice. Cod 564. Actualizat la 1.03.2015
Codul fiscal si Normele metodologice. Cod 564. Actualizat la 1.03.2015
Codul fiscal si Normele metodologice. Cod 564. Actualizat la 1.03.2015

Drept in afaceri. Editia 2. Drept civil.Drept comercial. Protectia juridica a consumatorilor si a consumatorului de produse si servicii bancare de la karte.ro

Despre lucrare Abordarea interdisciplinară juridică şi economică a elementelor de drept utile domeniului afacerilor, sporeşte caracterul aplicativ al acestei lucrări pentru specialiştii din domeniul economic. Domeniul protecţiei juridice a consumatorilor și cel special al protecţiei de produse și servicii bancare face obiectul a numeroase acte normative adoptate la nivel intern ori la nivelul Uniunii Europene, motiv pentru care este important a fi studiat şi cunoscut de actualii şi viitorii economişti, dar și specialiștii din domeniul juridic.Necesitatea ediţiei 2Lucrarea vine cu o nouă viziune asupra dreptului utilizat în domeniul afacerilor:sunt combinate elementele juridice cu diverse elemente din ansamblul disciplinelor economice;este tratat un domeniu ce a primit o reglementare extrem de amplă prin actele normative adoptate în România, dar şi la nivelul Uniunii Europene: domeniului protecției juridice a consumatorilor;analiza juridică se concentrează pe domeniul special al protecției juridice a consumatorului de produse și servicii bancare, domeniu care s-a dezvoltat în ultimii ani, ca o consecință a implicării băncilor în declanșarea actualei crize economice.Din cuprinsprobleme pe care le ridică aplicarea dreptului în domeniul afacerilorelemente de drept comercialprotecţia juridică a consumatorilorprotecţia juridică a consumatorului de produse și servicii bancaredrept civildrept administrativdrept bancarelemente de marketingmanagementresponsabilitate socială corporatistăDespre autorDoctor în drept şi marketing, autorul este în prezent lector universitar în cadrul Departamentului de Management şi Informatică Economică, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania din Braşov
Brand:
Categoria: Politica, drept /
Drept in afaceri. Editia 2. Drept civil.Drept comercial. Protectia juridica a consumatorilor si a consumatorului de produse si servicii bancare
Drept in afaceri. Editia 2. Drept civil.Drept comercial. Protectia juridica a consumatorilor si a consumatorului de produse si servicii bancare
Drept in afaceri. Editia 2. Drept civil.Drept comercial. Protectia juridica a consumatorilor si a consumatorului de produse si servicii bancare

Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 3. Interviul. Etica si deontologie judiciara de la karte.ro

Profesii juridiceVisul oricărui absolvent al facultăţii de drept este să devină judecător sau procuror. Importanţa acestor profesii considerate drept elita lumii juridice şi garanţiile unui statut de invidiat acordate de stat magistraţilor fac ca în fiecare an numărul concurenţilor pentru ocuparea nobilei funcţii de judecător sau procuror să fie în creştere.Despre lucrareÎndrumarul de faţă este menit să ghideze candidaţii în a face faţă cu brio tuturor componentelor interviului pe care îl vor susţine în faţa comisiei de examinare. Cum etica şi deontologia judiciară constituie materie obligatorie pentru auditorii de justiţie şi pentru noii magistraţi recrutaţi şi dată fiind importanţa acesteia în evoluţia ulterioară a unui magistrat, prezenta publicaţie poate fi utilizată ca material bibliografic şi de judecătorii şi procurorii în funcţie.Ediţia 2015Ediţia de faţă aduce la zi legislaţia cuprinsă în lucrare şi completează cu noi exemple practice şi noi documente necesare a fi folosite drept bibliografie pentru pregătirea interviului. Din cuprinsinterviul ca probă de concursmetodologia privind organizarea si desfăşurarea interviului de admiteredileme ale eticii judiciarecomentariile Principiilor de la Bangaloreprofilul magistratului în sistemul juridic din RomâniaGhidul european cu privire la etica si conduita procurorilorGhidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-mediarugăciunea unui judecătorPuncte forteprezentarea condiţiilor şi a etapelor de intrare în magistraturădescriere succintă a componentelor interviuluisfaturi pentru pregătirea interviuluiexemple de întrebări primite la interviucele mai importante documente pe care orice candidat trebuie să le cunoascăDespre autorEste judecător şi doctor în drept, participant la redactarea Comentariului la Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară, formator INM – disciplina Etică şi Deontologie judiciară.
Brand:
Categoria: Politica, drept /
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 3. Interviul. Etica si deontologie judiciara
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 3. Interviul. Etica si deontologie judiciara
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 3. Interviul. Etica si deontologie judiciara