Testamentul lui Solomon Regele, demonii şi zidirea Templului de la karte.ro

Un text fundamental din literatura magică a Antichităţii, în primă traducere româneascăŞi a fost aşa: pe când mă rugam la Dumnezeul cerului şi al pământului, am primit în dar de la Domnul Sabaoth, prin arhanghelul Mihail, un inel cu o pecete încrustată pe o piatra preţioasă. Şi arhanghelul mi-a zis: „Ia, Solomon, fiule al lui David, darul pe care ţi l-a trimis Domnul Dumnezeu Sabaoth cel Preaînalt: cu el îi vei închide pe toţi demonii, şi pe cei de parte bărbătească, şi pe cei de parte femeiască, şi cu ei vei zidi Ierusalimul: pentru aceasta, să porţi pecetea lui Dumnezeu“…Şi i-am poruncit lui Beelzebul să stea înaintea mea şi, după ce s-a aşezat, am găsit de cuviinţă să-l întreb: „De ce eşti tu singur căpetenie a demonilor? Iar el a zis: „Pentru că numai eu am mai rămas din îngerii căzuţi din cer. Căci eu am fost un înger ceresc dintre cei dintâi, cel numit Beelzebul.“Traducere inedită din greacă veche şi studiu introductiv de Ştefan COLCERIU
Brand:
Categoria: Anticariat > Istorie /
Testamentul lui Solomon Regele, demonii şi zidirea Templului
Testamentul lui Solomon Regele, demonii şi zidirea Templului
Testamentul lui Solomon Regele, demonii şi zidirea Templului