Litera stacojie de la karte.ro

Curand, dup? ce ni se prezint? personajul ?i amintirile care o chinuie pe osandita aflat? pe e?afod, deslu?im in mul?ime chipul so?ului, obsedat de ideea neab?tut? a r?zbun?rii. Cum are s? fie pedepsit Arthur Dimmesdale, care va fi soarta fiec?ruia dintre cei trei cuprin?i in intunecatul triunghi al p?catului (sau cea a micu?ei Pearl) nu ni se spune. ?i adev?rul e c? nu acestea sunt intreb?rile pe care ?i le pune, in primul rand, cititorul. Dureroasa revela?ie a fericirii de odinioar? –, tema recurent? in povestirile lui Hawthorne – fere?te Litera stacojie de primejdia de a deveni un studiu par?ial al moravurilor ?i mentalit??ii din Noua Anglie in intunecata perioad? colonial? a istoriei americane. A?a incat nu e un simplu roman istoric bine informat; intr-o proiec?ie complex? ce p?streaz? cu des?var?it? ?tiin?? echilibrul intre trecut ?i prezent, este o analiz? subtil? a sufletului bantuit de mari chinuri. Litera stacojie A, stigmatizand un trup de femeie, nu e doar un semn al unei epoci s?lbatice, ci ?i al unei permanente suferin?e a fiin?ei tr?ind tragedia pasiunii, in c?utarea zadarnic? a fericirii. Dan Grigorescu
Brand:
Categoria: Beletristica /
Litera stacojie
Litera stacojie
Litera stacojie